-=Klik op buttons voor andere pagina's=-

main history theory notes


yinyang yinyang

TAI-CHI-CHUAN


Yang-Style

yin & yang

Last Updated : 16 March 2024
Made for Minimum 850 pix Screen Resolution
WebBuilding, Photo's & re-edited Pictures by MNX2010


Frans van de meer-mohr Mijn T'ai-Chi Experience

Ik ben begonnen bij Frans van de Meer-Mohr, waar ik bijna 10 jaar Tai-Chi gevolgd heb. Na een auto-ongeluk was het voor mij moeilijk om het bij hem voort te zetten. Hij geeft een lange YANG-stijl, die maar liefst een half uur duurt en de bewegingen zijn scherp en strekkend. Goed om je energie banen te strekken en blokkades op te heffen. Goed voor lichamelijke en geestelijke warm up.

    Frans van de meer-mohr >>> Tai-Chi & Boogschieten (Arnhem)

Job Koesoemobroto Daarna heb ik zo 5 Tai-Chi gedaan bij Job Koesoemobroto die lid is van de goldenflower. Hier wordt je een verkorte YANG-stijl aangeleerd die gebaseerd is op efficentie van lichaams houding. Ook kom er Hsing I en een versnelde versie aanbod. De up warming is stevig en de lessen doorgaans gestructureerd. Om les te volgen dient men ook lid te worden van de Golden Flower. Hier komt Tai-Chi als vechtsport goed tot zijn recht, juiste lichaamshouding kan onoverwinnelijk zijn.

    Golden Flower >>> Job Koesoemobroto (Arnhem)

Frans van de meer-mohr Nu momenteel train ik weer Frans van de Meer-Mohr, waar ik nu les krijg in de originele YANG-stijl, de lange versie. Exact de stijl die Cheng Man-ch'ing (leermester : Yang Cheng-fu) naar het westen bracht, en vreemd genoeg brengt die de twee boven genoemde YANG-stijlen op een of andere manier bij elkaar. Vooral wolkenhanden is nu anders en lijkt op die van de Golden Flower. Deze stijl is eigenlijk sneller maar in 1 tempo, bewegingen zijn minder strak en zachter, maar het blijft een vechtkunst. MNX (2018)


Wat is Taijiquan (Tai Chi)?

"Taijiquan is een uit China afkomstige vorm van lichaams beweging die zijn oorsprong vindt in het ongewapend vechten. De bewegingen worden langzaam en gelijkmatig uitgevoerd in co÷rdinatie met de ademhaling en geleid door een rustige geest. Het beoefenen van Tai-Chi heeft op zowel de geestelijke als op de lichamelijke gezondheid een gunstige uitwerking".


Inhoud van deze Site (Links) :

Introductie >>> T'ai-Chi-Chuan
History >>> De Geschiedenis van de Tai-Chi-Chuan Yang-Style
History >>> T'ai-chi Ch'uan klassieken
Review >>> 2 Meesters over Tai-Chi Yang-style
Review >>> Cheng Man-ch'ing : Meester & Leerling
Review >>> Tai-Chi als Sport
Review >>> Wat is Qi Gong?
Download >>> Tai-Chi & Chi Kung Articles in PDF formaat
Boekenlijst >>> Aan te bevelen boeken
Links >>> Websites T'ai-Chi-Chuan & Chi-Qong


bress01 T'ai-Chi-Chuan

Geen mens kan helemaal zonder lichamelijke oefening leven. De I Ching [Het boek der veranderingen] zegt: 'De natuur is altijd in beweging. Ook de mens moet zichzelf onophoudelijk sterker maken'. Oefening leidt tot goede gezondheid, opgewektheid en rationeel denken. Er zijn echter vele soorten oefeningen: bal spelen, zwemmen, traditioneel worstelen, gewicht heffen, om maar een paar to noemen. Zonder uitzondering hebben ze allemaal hun ingebouwde tekortkomingen. Het weer beperkt bet balspelen, zwakheid belet deelname aan een zwaardere sport en leeftijd en sekse verbieden weer andere soorten. Belangrijker nog, alhoewel deze soorten sport in vorm verschillen, ben je toch bij alle aangewezen op gewicht, kracht en snelheid.

bress02 T'ai-chi is zowel een totale oefening als een plezierige sport voor iedereen: rijk en arm, sterk en zwak, jong en oud, man en vrouw. De weersomstandigheden hebben er geen invloed op. De tijd en de ruimte, die je er voor nodig hebt, zijn minimaal. Als je over een ruimte beschikt van ongeveer anderhalve meter en als je tien minuten per dag kunt missen, kun je T'ai-chi beoefenen zonder dat het je een cent kost.
Al honderden jaren hebben westerse mensen zich er over verbaasd, hoe Chinezen uit alle kringen deze ritmische balletachtige oefening elke morgen en elke avond zonder enige inspanning doen. Als verklaring hiervoor zeggen de Chinezen, dat wie de T'ai-chi op de juiste manier en regelmatig twee keer per dag gedurende een langere periode beoefent, de soepelheid van een kind, de gezondheid van een houthakker en de gemoedsrust van een wijsgeer zal bereiken. De verbluffende resultaten wijzen erop, dat dit niet alleen maar grootspraak is, maar dat men dit, en nog veel meer, met Taichi kan bereiken op een manier die voor de westerse wetenschap onbekend is. Doordat de nadruk wordt gelegd op langzame ademhaling en evenwichtige ontspannen houdingen, bevordert het zeker een diepe ademhaling, de stofwisseling, het functioneren van de inwendige organen en de bloedcirculatie. En misschien is er ook een reden voor de bewering, dat T'ai-chi neurasthenie, hoge bloeddruk, anemia, tuberculose en vele andere ziektes kan verlichten, zo met genezen. Bovendien is T'ai-chi een zelfverdedigingsmethode bij uitstek. Judo, aikido en enkele andere aziatische methodes benadrukken het meegevende element van T'ai-chi maar nergens wordt dezelfde graad van ontspanning, lenigheid en subtiliteit bereikt.

Frans van de meer-mohr 4 De Taoisten bepleiten wu- wei niet-doen of zonder inspanning zijn en de Boeddhisten vereren 'leeg maken'. De zinspreuk voor T'ai-chi moet zijn 'investering in verlies'. Dit bedoelde Confucius met k'e chi - het zelf bedwingen. Hoe komt dit in wereldse zaken tot uiting? Het betekent toegeven aan anderen en daardoor koppigheid, ego´sme en zelfzucht onderdrukken. Maar dat is niet makkelijk. Het vergt nederigheid om de solo-oefening vol te houden temidden van de drukte van het dagelijkse leven. In de oefening van het duwen met de handen moet de leerling in het beginstadium vele malen tegen zijn verlies kunnen. Een ego´stisch persoon kan niet tegelijkertijd toegeven en bij zijn tegenstander blijven - zijn ego zou de verwondingen, die noodzakelijk zijn voor het meesterschap, niet kunnen verdragen. Maar ook hier, net als in het leven moet je de werkelijkheid in acht nemen en je ego overwinnen als je als een volledig mens door het leven wilt gaan.

Frans van de meer-mohr 2 De Naam

De volledige en formele titel is T'ai chi Ch'uan waarbij het laatste woord gewoon 'vuist' of 'boksen' betekent De term T'ai-chi is ontleend aan een begrip uit de Chinese filosofie en betekent 'meest verheven'. Filosofisch gezien is T'ai-chi het eerste beginsel van alle dingen en wordt voorgesteld door een kring verdeeld in een lichte en een donkere helft, die de yin en yang begrippen en uitbeelden welke de tegenovergestelde eigenschappen weerspiegelen, zoals mannelijk en vrouwelijk, activiteit en passiviteit, hardheid en zachtheid licht en donker, positief en negatief. Uit de elkaar aanvullende wisselwerking van yin en yang kwamen de vijf elementen voort :
vuur > water, aarde > hout en metaal.


leraarli leraarmid


chiboy yinyang3 yinyang3 yinyang3 yinyang3 yinyang3 chiboyrClick Logo for Link MNX2010 Homepage
MNX2010 Homepage Link
© MNX2010 Web & Logo Design
All rights reserved
Mailme for further information or suggestions
MNX2010 mail link
Back to TOP

Get SEO Backlinks     

web statistics
View My Stats